ಇಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ: 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1861 ರುಮೆಲಿ ರೈಲ್ವೆ

ರುಮೆಲಿ ರೈಲ್ವೆ
ರುಮೆಲಿ ರೈಲ್ವೆ

ಇಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1861 ರುಮೆಲಿ ರೈಲ್ವೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ರಿಯಾಯತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ರೈಲ್ವೆ ಸುದ್ದಿ ಹುಡುಕಾಟ

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು