07 ಅಂಟಲ್ಯ

ಅಂಟಲ್ಯ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಇಂದು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೆಯಲಿದೆ

Antalya Raylı Sistem Yatırımı İçin Bugün Referandum Yapılacak :Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılması planlanan EXPO Meydan Raylı Sistem Hattı Projesi için bugün 20 mahallenin katılımıyla referandum yapılacak- Mahalle muhtarlıklarında kurulacak sandıklardan [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]

ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್

ರೈಲ್ವೇ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ

Demiryolu seferleri durdu ama yatırım sürüyor :Türkiye’nin önemli pazarlarından Ortadoğu’ya ihracatı artırmak amacıyla karayolu taşımacılığına göre daha güvenli ve ekonomik olduğu için ağırlık verilen demiryolu taşımacılığı, bölgedeki iç savaş ve [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]