ವರ್ಲ್ಡ್

ತುರ್ಕೊಗ್ಲು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

Türkoğlu Lojistik Merkezi için kamulaştırma kararı çıktı. Bakanlar Kurulu’nun ilgili kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. 2011 yılı yatırım programında yer alan Lojistik Merkezi Kurulması Projesi kapsamındaki, Türkoğlu Lojistik Merkezi’nin yapımı amacıyla [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]

34 ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್

ಮೆಟ್ರೋಯ್ ಮೂಲಕ ಮರ್ಮರಾಯ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಜ್ಲಿಸಿಯೆಮ್-ಯೆಡಿಕುಲೆ ಸಾಲಿನ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಸಾಲಿನ ಕೆಲಸಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

METRORAY, Kazlıçeşme-Yedikule hattını tamamlandı ve bu hat tren işletimine açıldı. Trenin yeni hattan ilk geçişini buradan izleyebilirsiniz. Marmaray BC1 Projesi kapsamında inşaatı devam eden Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme tüp geçit hattında çalışmalar trenlerin [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]

16 ಬುರ್ಸಾ
ಹರಾಜು

31.01.2012 ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಝಿಯುಕ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ವರ್ಕ್ಸ್

BOZÜYÜK LOJİSTİK MERKEZİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPIM İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]

07 ಅಂಟಲ್ಯ

ಅಂಟಲ್ಯ ಗವರ್ನರ್ ಅಹ್ಮೆತ್ ಅಲ್ತೋಪರ್ಮಕ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿನಂತಿ

Vali Ahmet Altıparmak, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın ziyaretinde, Antalya-Alanya arasındaki ulaşımın, demiryoluyla sağlanması konusundaki beklentilerini bir kez daha dile getirdi. Vali Altıparmak, Antalyayla Kapadokya’nın birbirine demiryoluyla bağlanmasının, iç [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]