34 ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್

ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಟ್ರಾಮ್ ಪಾದಚಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ

ಕಬಾಟಾ - ಬಾಸ್ಕಲಾರ್ ಟ್ರಾಮ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೈಟೆಕ್ ಟ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಭೂದೃಶ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೇಯರ್ ಟೋಪ್‌ಬಾಸ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು, “ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪಾದಚಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ” [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]