ಲೋಡ್ ಘಟನೆಗಳು

← ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಬಾಲಿಕೆಸಿರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪುರಸಭೆ

+ ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳು
ಎಸ್ಕಿ ಕುಮುಕುಕ್ಯುಲರ್ ಮಹಾಲೇಸಿ, ಮೆಕಿಕ್ ಸ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ: 25, 10010 ಫ್ರೇಮ್ / ಬಾಲಿಕೆ
Balikesir, Balikesir 10010 Türkiye
(0266) 239 15 10 http://www.balikesir.bel.tr/
BBB
  • ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ರೈಲ್ವೆ ಸುದ್ದಿ ಹುಡುಕಾಟ