ಟಿಸಿಡಿಡಿ ಹರಾಜು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

ಖರೀದಿ ಸೂಚನೆ: ವೈಎಚ್‌ಟಿ ವಿಐಪಿ ಲೌಂಜ್ಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆಯ ಖರೀದಿ

YHT VIP Salonlarında Hizmet Vermek Üzere Personel Hizmet Alımı T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YHT Bölge Müdürlüğü mıntıkası işyerleri ; YHT Ankara Gar, YHT Konya Gar, [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]