ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು
ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ: ಉರುಕುಸ್ಲಾ ಬೊಗಾಝ್ಕೊರ್ರೆ ಲೈನ್ 61 + 500 ಡಿ ಓವರ್ಪಾಸ್

Ulukışla Boğazköprü Hattı 61+500 de Üstgeçit Yaptırılacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ULUKIŞLA BOĞAZKÖPRÜ HATTI 61+500 DE ÜSTGEÇİT YAPILMASI yapım işi 4734 [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]

ಫೋಟೋಗಳಿಲ್ಲ
ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ: ಕೈಸೆರಿ-ಶಿವಾಸ್ Km598 + 150 ನಲ್ಲಿ DSİ 19 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಓವರ್‌ಪಾಸ್

Kayseri-Sivas Km598+150’de DSİ 19 Bölge Karşışı Üstgeçit Yaptırılacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE DEMİRYOLU BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 4 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI KAYSERİ-SİVAS KM598+150’DE DSİ 19 BÖLGE [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]

ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ: ಅಂಕಾರಾ ಕಯ್ಸೆರಿ ಲೈನ್ ಕಿ.ಮಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು: 93 + 255

Ankara Kayseri Hattı Km:93+255 de Bulunan Hemzemin Geçitte Üstgeçit Yaptırılacaktır TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA KAYSERİ HATTI KM:93+255 DE BULUNAN HEMZEMİN GEÇİTTE ÜSTGEÇİT [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]

ಹರಾಜು

ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಸ್: ಅಲೈಂಟ್-ಬಾಲ್ಕಿಸೆರ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಓವರ್ಪಾಸ್

Alayunt-Balıkesir Hattında Karayolu Üstgeçidi Yaptırılacaktır TCDD 7. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ ALAYUNT-BALIKESİR HATTI KM:59+886’DA KARAYOLU ÜSTGEÇİDİ YAPILMASI (TAVŞANLI – EMET) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]

ಹರಾಜು

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ: ಓವರ್ಪಾಸ್ (ಡಿಯರ್ಬಕಿರ್-ಕುರ್ಟಾಲನ್ ಲೈನ್ ಕಿಮ್: 1 + 188)

Üstgeçit Yaptırılacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE TAŞINMAZ MALLAR MÜDÜRLÜĞÜ Diyarbakır- Kurtalan Hattı Km:1+188’e Karayolu Üstgeçidi Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]

ಹರಾಜು

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ: ಓವರ್‌ಪಾಸ್ (ಡಿಯಾರ್‌ಬಾಕರ್-ಕುರ್ತಲಾನ್ ಲೈನ್ ಕಿ.ಮೀ: ಎಕ್ಸ್‌ಎನ್‌ಯುಎಂಎಕ್ಸ್ + ಎಕ್ಸ್‌ಎನ್‌ಯುಎಂಎಕ್ಸ್)

Üstgeçit Yaptırılacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE TAŞINMAZ MALLAR MÜDÜRLÜĞÜ Diyarbakır- Kurtalan Hattı Km:1+188’e Karayolu Üstgeçidi Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]

ಹರಾಜು

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ: ಇರ್ಮಕ್ ಝೊಂಗುಲ್ಡಾಕ್ ಲೈನ್ ಕಿಮ್: 293 + 560 ನಲ್ಲಿ ಲೆವಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಸಾಸ್

Irmak Zonguldak Hattı Km:293+560 da Bulunan Hemzemin Geçitte Üstgeçit yaptırılacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE TAŞINMAZ MALLAR MÜDÜRLÜĞÜ IRMAK ZONGULDAK HATTI KM:293+560 DA BULUNAN HEMZEMİN GEÇİTTE ÜSTGEÇİT [ಇನ್ನಷ್ಟು ...]